0 comments

Da har ullgrisungene blitt gamle nok til å finne nye eiere:)

Ullgriser er veldig sosiale og koselige dyr, dere må derfor minimum kjøpe 2 stykk om dere ikke har gris på gården fra før. Ullgrisene er vant med geiter, minigris og mennesker. 🙂 De egner seg derfor utmerket til f.eks besøksgård.

Rasen Magnalitsa stammer fra sørøst-europa, og er mest vanlige i Ungarn.

Fordelene med ullgris er at de er hardføre og greier seg fint ute året rundt, så fremt de har tilgang til trekkfritt sted med god tørr halm. Pluss frostfritt vann. Kullstørrelsen er heller ikke så stor, slik at purka greier grisinga og diinga av ungene fint på egenhånd. Ullgriskjøttet er feitere og mer marmorert enn vanlig gris, og er således ettertraktet til skinker.

Les mer om kjøttet her:
http://www.godt.no/#!/artikkel/23443553/har-du-smakt-denne-delikatessen

De greier seg med lite kraftfor så fremt de har godt med beite. De bruker ca 2 måneder ekstra på å nå slaktevekt, altså vil disse ha nådd slaktevekt i tide til juleribba.

Hos oss har de fått veldig variert kost i form av brød, frukt, grønnsaker som hakkes og syrnes. I tilegg får de rundball utenom beitesesongen.
Får de godt med beite så vil kjøttet inneholde mer umetta fett enn hos vanlig gris:)

Har du gammelt beite/innmark du skulle ha tatt tilbake fra krattskogen så kan du beregne ca 1 gris pr mål pr sommer, så er det bare og så til høsten:)

Eller har du ett hogstfelt med frøfuru så vil de doble antallet småplanter. Særlig skogsmark med dypt jordsmonn er gunstig for bearbeiding av griser, la de få tilgang til hogstfeltet 1-2 år før og 1-2 år etter hogst.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau