0 comments

Var innom byggesakskontoret og landbrukskontoret for å få avklaring på en del spørsmål.
For det viser seg at det er en del ting som må dokumenteres/avklares:

  • Det er strengere krav til isolasjon i gulv, vegger og tak. Føler meg trygg på at halm isolerer bra nok, men hvordan dokumentere det?
  • Krav til balansert ventilasjon. Dvs at en må gjenvinne en viss andel av varme som forsvinner ut ventilene.
  • Krav til tetthet. Hele poenget med halmvegger er at de er diffusjonsåpne, men skjønner jo at det ikke kan blåse gjennom de:-) Her må en vel også dokumentere egenskapene til halmveggen.
  • Når en tegner huset selv så må en få beregnet dimensjoner på materiale i bærende konstruksjoner.
  • Har tømmer og egen sag, men all material i bærende konstruksjoner må være godkjent i følge norsk standard. Hvordan får en godkjent egen material?

Men det hang ikke bare ubesvarte spørsmål igjen i lufta. Fant også ut at landbrukskontoret ga støtte til vedlikehold/rehabilitering av driftsbygninger som ikke har noen funksjon og som ellers bare ville ha forfalt. Og på tomta står ett gammelt sommerfjøs. At det står ennå er vel mest på trass, for i de siste 50 år så har det fått minimalt med vedlikehold. Taket er av gamle tønner som er brettet ut og tjærebredd:-)

Så om jeg kommer opp med ett budsjett for riving og gjenoppbygging av sommerfjøset så kan det hende landbrukskontoret tar 35% av regninga:-)

Og tar en hensyn til egeninnsats og at vi har halm og egen materiale, så vil kanskje de 35 prosentene dekke resten…
Det lille aberet er at vi ikke kan benytte det nye sommerfjøset til overnatting, for da må en søke om bruksendring. Pluss at alle kravene listet over kommer inn i bildet.

Sommerfjøset  Etter og ha trosset vær og vind i over 50 år uten noen beskyttelse i det hele tatt, så har bordkledningen helt klart sin sjarm. Så når vi skal rive det gamle sommerfjøset så skal vi prøve og ta vare på bordkledningen.

For sjøla lager flotte bilderammer av slikt:-)

Om dere kikker nøye på bildet så kan dere skimte Tiril i mørket bak gluggen:-)

Får vi sette halmballene på yttersiden av eksisterende vegger, så kommer vi akkurat under 50 kvm og vil da kunne stå som ansvarlig søker selv:-)
Så nå skal jeg sette meg ned med vår hussnekker Olaf og se om vi får til ett kostnadsoverslag.

Ove B-)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau