0 comments

Ikke så veldig mye og finne på nett om jordgulv, så for å komme i gang så ringte jeg Rolf Jakobsen(rolf.jacobsen@halmhus.no) og fikk litt info om jordgulv.

Han anbefalte og lage prøver på 15x15cm x 1,5cm med blandingsforhold leire – sand mellom 1:3 til 1:5 og med 3 – 4% linolje.
Lette opp leire i en bekk i nærheten hvor blåleira var helt i dagen. Blåleira inneholdt veldig mye skjell.
Har også tilgang til noe vi kaller kvabb, som er veldig fin sand.

Fant to typer sand like ved tomta. En type vanlig sand og en type rustrød sand som nok fikk fargen sin pga at den inneholdt litt jord. Blir spennende og se om jordgulv tåler innslag av jord i gulvet:-)

Prøvene lagde jeg av 10 kopper i riktig forhold.
Blandingsforholdet i prøvene:

1)
Leire – 15%
Kvabb – 15%
Sand – 70%
2)
Leire – 20%
Kvabb – 10%
Sand – 70%
3)
Leire – 30%
Sand – 70%
4)
Leire – 20%
Kvabb – 20%
Sand – 60%
5)
Leire – 20%
Sand – 80%
6)
Leire – 20%
Jordsand – 80%

Av prøvene så såg prøve 4 best ut når jeg holdt på og blande/legge prøve.
Prøve 6 med rustbrun sand skuffet litt i og med at det ser ut til at den får akkurat samme farge som de øvrige prøvene. Det skal bli spennende og se om det er stor forskjell på de når de tørker.

Det som ble til overs etter at jeg hadde lagd 15×15 prøvene lagde jeg ett lite testgulv med.

Prøvde også og blande leirpuss for å teste på en mursteinsvegg, men da holdt jeg på å gå tom for blåleire så det ble bare en liten restblanding slik at jeg og ungene fikk grise litt:-)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau