0 comments

Det gamle sommerfjøset hadde utvendige mål:
Mønehøyde: 3,15m
Rafthøyde: 1,6m
Bredde: 4,5m
Lengde: 7,75m

Håper vi får sette opp halmvegger slik at dette blir innvendige mål, samt heve taket slik at vi minst får 2,2m rafthøyde under dragerene innvendig.

Plantegninger

Ove B-)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau