0 comments

Da har æ omsider sådd mine første kilo med timotei:)

Så krysse æ bare fingran for att de 14 millimetean me regn som e meldt på lørdag finn ein ainna plass enn min lille nysådde lapp og ramle ned på….

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau