0 comments

Når vi skal søke om tilskudd for rehabilitering av sommerfjøset, så blir det gitt tilskudd for nytt bygg i noe den samme standard. Dvs, vi kunne gjøre forbedringer som ville ha vært naturlige om bygget hadde blitt ført opp i dag. Slik som heve taket slik at en får minimum 2,2 meter takhøyde, sette inn vindu, støype bankett og gulv.

Ett halmhus vil jo være fullisolert, så det vi må gi kostnadsoverslag på er ett vanlig reisverksbygg.

Altså to kostnadsoverslag. Ett for å søke tilskudd, og ett for hva det vil koste med halm og jordgulv i stede for reisverksbygg.

Har hentet inn priser og diskutert dimensjoner med hussnekkeren og har ett regneark for kostnadsoverslag på reisverksbygget. Så nå mangler jeg bare kostnadsoverslag for hva det virkelig vil koste:-)

Nå mangler jeg bare fasadetegninger før jeg kan søke om tilskudd og tillatelse.

Ove B-)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau