0 comments

Da ha æ fått korta inn hankan på bøttan, slik att æ kainn bær dæm ut’n att dæm subbe nedi:-)

20130825-112642.jpg
Bra ein har traktor te å hjelp sæ me slike latmannsbøle…

20130825-112743.jpg
Å sia æ itj greid å vent me å ha på halmen før æ fikk opp leira, så må æ av me taktroa igjen:-(

Att å fram e dobbelt så mytti arbei…

Ove B-)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau