0 comments

Hadde mest lyst til å bare starte med og reise vegger, men fant ut at det ville bli en bråstopp når jeg kom til  taket om jeg ikke hentet mer materialer.

Da er det kjekt at sjølen har gårdssag.

Og at vi for 3 år siden begynte og skjære tømmer til evt. halmhus

Og jammen var det ikke fullt av dymlinger her også:-)

Dymlinger er pinner som en spisser og slår gjennom 2,5 rader med halmballer for at veggen skal bli stødigere.

Ove B-)
(1t)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau