0 comments

I dag er HAMOS åpen, så dagen blir brukt til å tømme mørkloft og alle krinker og kroker for skrot som har samlet seg gjennom 10 år! Håper de har langåpent:-)

Skal bli litt godt og ikke gå rundt og gruble på takkonstuksjon og telle spiker og takstoler:-)

Ove B-)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau