0 comments

Og resultatet er vel i etterpåklokskapens lys ingen bombe.

Har en aaalt for liten diverse post for skruer, bandjern, gjengestål, skiver, muttrer, spikrer, finerplater….
Er så mye en ikke greier og tenke seg til når en bare sitter med penn og papir. En kan nok godt beregne at 10% av utgifter til materialer er av diverse-typen.

På timene så er det ikke store bommene, for uten på taket. For jeg hadde ikke planlagt og bruke flere dager på å spikre sammen takstoler og pusse rundstokker.

Det som er værre, er at jeg har estimert og bruke 72 dagsverk, og er snart ferdig med ferien, og har bare greid å få til litt over 20 dagsverk:-(
Men dugnad på stabling og pussing av baller samt torvtak vil hjelpe på.

Ove B-)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau