0 comments

Veldig skuffende:-(

I følge saksbehandler på landbrukskontoret i kommunen så mente han at det skulle gå greit og få gjennom flytting(vekk fra nabogrensa), øke takhøyden og bruke halmvegger.

Har enda ikke fått skriftlig begrunnelse, men den muntlige begrunnelsen var at det var for store endringer. Ikke så enkelt og forholde seg til nå han som rådgir deg da mener at alt ser helt fint ut…

Men… skal jeg komme noen vei med halmhus, så føler jeg at jeg er nødt til å ha prøvd det ut først, så jeg får knipe på budsjettet og se om vi ikke kan få det opp uten midler.

Leverte melding til kommunen om tiltak, og med erfaring fra denne søknaden så tar jeg ingenting for gitt…

Ove B-(

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

La naturen fritt få virke i alt.
Jean-Jacques Rousseau