Søknad

Søknaden sendes til Synnestua gård, Lenes, 7200 Kyrksæterøra eller på epost post@synnestua.no. Søknaden kan sendes av deltaker eller saksbehandler. Deltaker må legge ved et personlig brev med begrunnelse om hvorfor de ønsker å delta på tilbudet.

Kommunen må ha avtale med Synnestua gård om Inn på tunet-tjenester før oppstart. Ved behov for å sende sensitive opplysninger, gjør vi oppmerksom på at epost kan medfører risiko for spredning av personlige opplysninger. Vi anbefaler å sende søknaden pr post.

Informasjonsmøte
Etter at søknaden er mottatt tar Synnestua gård kontakt med deltaker og saksbehandler for å avtale tid for et informasjonsmøte. Under møtet gjennomgås søknaden, Synnestua gård informerer om tilbudet og partene drøfter om tilbudet vil kunne bidra positivt. Gjensidige forventninger defineres og begrensninger gjøres rede for. Dersom partene er innstilt på å tegne en avtale, avtales oppstartsdato.

Begrensninger
Synnestua gård kan ikke gi tilbud til deltakere som er ruspåvirket og/eller viser aggressiv adferd.

 

 

Synnestua gård ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag - med fantastisk utsikt over Rovatnet.

Les mer om:

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com