Etiske retningslinjer

Vi skal arbeide etter etiske retningslinjer for virksomheten vår og skal gi informasjon om retningslinjene til alle som deltar i tilbudet.

Vi skal:

  • Gi et faglig forsvarlig tilbud som er åpent for innsyn, tilsyn og kontroll.
  • Gi et tilbud som skal være i samsvar med de normer og standarder som gjelder i det norske samfunn.
  • Være verdinøytral med henhold til tros- og kulturspørsmål.
  • Møte deltaker med ressursorienterte forventninger og arbeide aktivt for at deltakerne deltar i utviklingen av eget tilbud.
  • Arbeide for at alle opplever seg inkludert og likeverdige.
  • Ha god dyrevelferd på gården.
  • Være tydelige, forutsigbare og positive.
  • Ha høyt fokus på sikkerhet.
  • Registrere avvik, evaluere og endre tiltak etter behov.

Synnestua gård ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag - med fantastisk utsikt over Rovatnet.

Les mer om:

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com