Branninstruks

Alle plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier/nødutganger, plassering av brannslukningsutstyr og hvordan det virker. Branninstruks skal henge lett tilgjengelig i fjøset.

Ved brannalarm
Lukk alle vinduer og dører og forlat straks bygget. Dersom det er noen i nærheten som trenger hjelp (for eksempel bevegelseshemmede), må disse hjelpes ut.

Ved brann
– Varsle brannvesenet på tlf. 110.
– Redd hjelpetrengende og dyr. Redningsaksjoner skal kun utføres i den utstrekning det ikke medfører fare for eget eller andres liv og helse.
– Slukk brannen dersom du mener dette kan være mulig med tilgjengelig slukkeutstyr. Hvis ikke: Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen.
– Ingen må gå inn i bygningene igjen uten etter avtale med overordnet/brannvesen.
– Gå til samlingsstedet utenfor IPT-basen. Det er viktig at alle deltakere møtes ved samlingsstedet raskest mulig, slik at vi får oversikt over om alle er trygge.

Synnestua gård ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag - med fantastisk utsikt over Rovatnet.

Les mer om:

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com