Årshjul

Høstsemesteret
Høsten er tid for å få ting i hus. Husdyra skal hjem, avlinger skal høstes, redskap skal settes inn for vinteren og gjøres klar til neste sesong. Vi skal avslutte byggeprosjekt og se til at alt er klart til vinteren. Når det nærmer seg jul og vinter og kulde melder seg, blir mer av aktivitetene flyttet inn i verksted, stall og fjøs.

August
Bli kjent, byggearbeider, arbeid med dyr og hagestell.

September
Innhøsting, dyr skal hjem fra beite, arbeid med dyr, byggearbeider og hagestell.

Oktober
Forberedelse til vinter, rydding på gården, ta inn gjerder, sette inn dyr i fjøset, arbeid med dyr, vedlikehold og reparasjoner. Avslutte byggearbeid.

November
Daglig dyrestell i fjøs og stall, arbeid med dyr og skogsturer.

Desember
Juleaktiviteter og juleavslutning. Evaluering.

Vårsemesteret
Om vinteren foregår aktivitetene for det meste inne, men også noe ute. Skiturer og aking er gode vinteraktiviteter. Inneaktivitetene består av ulike oppgaver på kunstverkstedet og i fjøset. Våren er tid for våronn, og vi får følge det som plantes i jorda og se det vokse frem.

Januar
Daglig dyrestell i fjøs og stall, uteaktiviteter.

Februar
Daglig dyrestell i fjøs og stall, uteaktiviteter.

Mars
Daglig dyrestell i fjøs og stall, arbeid med dyr og såing av frø.

April
Daglig dyrestell i fjøs og stall, arbeid med dyr og skogsturer.

Mai
Daglig dyrestell i fjøs og stall, våronn, forberede beiteslipp, arbeid med dyr og hagestell. Oppstart av byggeprosjekter.

Juni
Hagestell, deltakelse i byggeprosjekter, arbeid med dyr, evaluering, sommeravslutning.

Synnestua gård ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag - med fantastisk utsikt over Rovatnet.

Les mer om:

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com