Inn på tunet

innpatunetLogoSynnestua gård – Et sted å bli kjent med egen kraft

Synnestua gård ønsker å tilby en trygg arena for livslek; et sted som skaper ærlig undring. Den bærende ideen er å skape en varm atmosfære som gir rom for å kjenne på, utforske og finne den autentiske klangen i eget liv.

Formålet
Synnestua gård skal være et sted som gir frihet til å være seg selv med fokus på å finne og utvikle egen kraft.

Våre bærende verdier
Undring. Kreativitet. Optimisme.

Hovedmål
Hver enkelt skal få opplevelser med egne ressurser, og derigjennom bygge opp mestringstro og tillit til egne evner.

  •  Trivsel:
    Vi skal skape rom for undring, kreativitet og optimisme gjennom å eksperimentere, utfordre og våge å være ærlig.
  • Kompetanse/egnethet:
    Vi skal være medmennesker med god kompetanse på å styrke mennesker i sine prosesser.
  • Utvikling:
    Vi skal bidra til at mennesker får den grobunnen de trenger for å utvikle sine ressurser.

Målgruppe
– Ungdom og voksne innen psykisk helse
– Innvandrerkvinner og barn
– Skoleelever
– Langtidssykemeldte

Synnestua gård gir tilbud om aktiviteter innen:
–    Dyrestell
–    Plantestell
–    Friluftsliv
–    Bygging, vedlikehold og reparasjoner

Synnestua gård ønsker å legge til rette aktivitetene etter deltakernes ønsker. I samarbeid med den enkelte lager vi et individuelt program ut fra interesser og behov.

Kontakt:
For mer informasjon om hvilke tilbud vi har, ta kontakt med Ove Halseth tlf 90 57 85 84 eller post@synnestua.no

Synnestua gård er en offentlig godkjent Inn på tunet tilbyder.

 

Synnestua gård ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag - med fantastisk utsikt over Rovatnet.

Les mer om:

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com